Nieuws

-23-3-2019 Het boek Vrijzinnig Verleden – deel 2 werd vandaag gepresenteerd met daarin ruim aandacht voor Louis Adriën Bähler. Het boek is te bestellen bij www.bureaudeus.nl. -5-2-2019- Na een behoorlijke tijd van radiostilte kan ik nu belangrijk nieuws melden: op 23 maart wordt in Noordwolde het boek Vrijzinnig Verleden, deel 2 gepresenteerd. Daarin een hoofdstuk […]

-23-3-2019
Het boek Vrijzinnig Verleden – deel 2 werd vandaag gepresenteerd met daarin ruim aandacht voor Louis Adriën Bähler. Het boek is te bestellen bij www.bureaudeus.nl.

-5-2-2019-
Na een behoorlijke tijd van radiostilte kan ik nu belangrijk nieuws melden: op 23 maart wordt in Noordwolde het boek Vrijzinnig Verleden, deel 2 gepresenteerd. Daarin een hoofdstuk van mijn hand over Bahler. Veel nieuwe informatie die nog niet eerder gepresenteerd werd/kon worden.
Daarna zal de informatie op deze site worden bijgewerkt op basis van alle nieuw bekende feiten.

-29-4-2017-
Heel bijzonder om na een jaar van ‘afwezigheid’ op internet een masterscriptie tegen te komen van augustus 2011 (van Johannes Theodorus van Dijk) over Louis Adriën Bähler, mat daarin aandacht voor mij deze website en mijn weblog. Goed ook om te lezen dat mijn wens om het alom geschetste beeld over het afscheid van Bähler van Aduard te corrigeren, wordt ondersteund!

-22-4-2015-
Teruggekomen van vakantie ligt er opnieuw een postpakket met veel briefkaarten. Met name van vader aan zoon. Meer verwacht ik voorlopig niet, of er moet ergens nog wat uit een hoge hoed tevoorschijn komen. Binnenkort maar eens voorzichtig wat ordenen. Magnifiek materiaal.

-9-4-2015-
Deze week fantastisch materiaal ontvangen. Een schoenendoos met circa 200 stukken uit het oorspronkelijke privé-archief van Louis Adriën Bähler. Correspondentie tussen hem en zijn vrouw Gezina, maar ook met Willem Jonker, ene jeugdvriend uit Oosterwolde (Geld.). Maar wellicht het mooiste veel brieven en kaarten van zijn vader Louis Henri Antoine, waaronder stukken met betrekking tot de heikele kwestie rondom zijn schorsing. Sommige zijn vanwege de vertrouwelijkheid in min of meer geheimschrift opgesteld. Wat een schitterende verzameling. Hier kan ik nog wel even mee vooruit!

-21-7-2015-
Vandaag of morgen komt er een boekje met muziek binnen waarin ook bijdragen van Adrien Bähler, de broer van Louis, die ook een bundel maakte met muziek die veel weg heeft van Johannes de Heer, zowel qua muziek alsook voor wat betreft de teksten.

-5-1-2015-
Na 2,5 jaar eindelijk van John uit Amerika wat gegevens gekregen die hij via een familielid uit Zwitserland te pakken kreeg. Erg interessant is ene testament uit 1851 waarin het schijnt dat Louis Henri tot erfgenaam wordt benoemd, maar die overleed al in 1836. Het is verdraaid lastig met al die namen Louis en Henri en dergelijke. Nader onderzoek volgt dus.

-28-01-2014-
Een door Bähler in 1916 geschreven ansichtkaart naar zijn zus binnengekregen. Zijn zus verkeerde blijkbaar in de veronderstelling dat het echtpaar Bähler-Boerma vanuit Paterswolde naar Haarlem zou verhuizen. Louis schrijft haar: “Neen, er is nooit sprake van geweest dat wij in Haarlem zouden komen wonen. Zoolang Pa nog leeft (en zoo dicht in de buurt woont) wil ik voor mij zeker niet verhuizen.”
“Pa” overleed in 1932….

-20-01-2014-
Contacten over een mogelijke radio-uitzending over Bähler.

-29-10-2013-
Alle voor- en achterkanten gescand van de beschreven kaarten die aan (en soms: door) Louis Bähler zijn gestuurd en die binnenkort worden toegevoegd aan het archief.

-28-03-2013-
Vandaag een mooie aankoop binnengekregen: een kaart van Lemferdinge met haar bewoners erbij; een kaart die door Bähler zelf is verstuurd aan familie (mw. Montijn in Utrecht), gedateerd 27 oktober 1927.

-21-03-2013-
Vandaag naar de presentatie geweest van “Lemferdinge – schakel in de tijd”, geschreven en gepresenteerd door Nienke Domenie-Verdenius. Met daarin uiteraard ruime aandacht voor het echtpaar Bähler, maar ook specifiek Louis Adrien. De moeder van de auteur heeft Bähler persoonlijk gekend en “met de handen aan de baard getrokken”.

Ook verrassend mailcontact met iemand die blijkt een origineel manuscript in handen te hebben van een liedbundel (welke?) van Adrien Henri. Erg interessant. Even wat liederen uitwisselen om eventuele overeenkomsten met “De gouden harp” te traceren.

-05-03-2013-
Eerste Vrede-bundel ontvangen (1904) met daarin een handgeschreven briefje van Felix Ortt d.d. 29 augustus 1956.

-13-11-2012-
Marten Mulder mailt dat de tekst is aangepast, maar op de website is geen verbetering te vinden.

-19-10-2012-
Marten Mulder meldt tijdens zijn lezing over grafpoëzie dat de tekst op Dodenakkers wordt aangepast.

-25-09-2012-
Met Marten Mulder besproken dat de tekst over Bähler op Dodenakkers.nl niet de werkelijkheid weergeeft.

-15-07-2012-
Ook vóór Louis Adrië«n was er al een Bähler in Friesland. Binnenkort maar even het testament van deze vrouw uit Beetsterzwaag gaan bekijken bij Tresoar.

-11-07-2012-
De zinsnede op Wikipedia over de kwestie Aduard verhelderd en aangescherpt, door Bählers mening toe te voegen over het handelen van de onderwijzer: “wiens gedrag hij afkeurde”.

-10-07-2012-
Contact met John uit VS die mij via een nicht in Zwitserland waarschijnlijk meer gegevens kan bezorgen over Louis Henri (Bähler-1 in Nederland) en diens zuster die een tijd in Zwolle bij hem woonde.

-08-07-2012-
Het lemma over Louis Adriën Bähler in Wikipedia aangepast op het punt van het conflict in Aduard; en opnieuw een degelijk krantenartikel gevonden (Algemeen Handelsblad 14-02-1911-) waarin de zaak geheel anders wordt gepresenteerd dan tot nu toe door velen (klakkeloos?) werd aangenomen en overgeschreven.

-06-07-2012-
Iemand die mailt dat zijn overgrootvader (Gerrit Spijkerboer) dominee is geworden op aandrang van (Louis Henri Antoine) Bähler, maar erbij vermeldt: “Men heeft mij verteld dat Bähler een vriend van Domela Nieuwenhuis was, die jongens hielp de dienstplicht te ontduiken en anarchist was.”
Zoals dat zo vaak gebeurt, worden vader en zoon hier dus door elkaar gehaald. Hopelijk heb ik de man niet teveel teleurgesteld.

-22-06-2012-
Een prachtige middag gehad in de Dorpskerk als onderdeel van een familiereünie van de nazaten van Willem Theodoor Bähler, een halfbroer van Louis Adrien. Ik mocht de (Engelstalige) lezing verzorgen en Arian van der Mark speelde de door hem voor orgel bewerkte Cavatine van Adrien Henri, de broer van Louis Adrien. Met dank aan de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk.
Wellicht binnenkort toch maar eens een pagina maken voor de Nieuwe Ooststellingwerver.

-13-04-2012-
Een goed bezoek gebracht aan familie van Louis (oom- en oudoomzegger); wat foto’s en gegevens uitgewisseld en contactadressen doorgegeven met betrekking tot het mogelijk opknappen van graven.
Wellicht over enkele weken een presentatie voor een familiebijeenkomst .

-09-03-2012-
Twee belangrijke archiefdozen bekeken die eigenlijk thuishoren bij de reeds in het Drents Archief gedeponeerde exemplaren. Veel over de kwestie 1905 (schorsing) en ook beroep naar Oosterwolde. Daarnaast enkele originele uitgaven van Bähler en veel recensies.
Tenslotte twee verhuisdozen met boeken, waarvan veel over het huwelijk, seksualiteit en alternatieve geneeskunst.

-17-01-2012-
Vandaag twee originele werkjes van Bähler binnengekregen en de derde in aantocht. De bibliografie wordt al bijna compleet. Eerder deze maand al het werkje (over Guido de Bres) van Pierre Benjamin Bähler, een broer van de grootvader van Louis Adriën.
Nog steeds geen bericht over ‘het kistje’….. en ene afspraak over de foto’s uit Amsterdam is uitgesteld.
Binnenkort maar weer eens contact opnemen over de prentbriefkaarten en boeken die klaarliggen om van de hand gedaan te worden.

-7-12-2011
-Tot halverwege de middag stukken gescand en bekeken. Omdat het archief vanwege de ingrijpende verbouwing niet geopend is, mag ik de stukken inzien bij het Drents Landschap. Het gevonden stuk m.b.t. de verlofperiode op Schier, lijkt van Bähler zelf te zijn; mogelijk heeft het als concept gediend voor de verklarend arts.
Nieuw beschikbaar gekomen materiaal bekeken met veel ansichten, waaronder uit Oosterwolde (Fr.). Het kan interessant zijn te lezen wie de vrienden en kennissen van Bähler waren.
En er staan nog enkele dozen met boeken; die zal ik ook eens doornemen.
Begin volgend jaar de pastorale aantekenboekjes m.b.t. Oosterwolde en Fochteloo scannen én de lijst met geadresseerden van de rouwkaarten bij het overlijden van Bähler.

-21-11-2011
-Vandaag sinds lange tijd weer een afspraak gemaakt voor onderzoek in het archief. Men is aan het verbouwen maar daar hebben we een mouw aangepast. Eerst maar eens proberen het stuk terug te vinden over het (ziekte)verlof op Schiermonnikoog. En verder nog veel documenten scannen (letterlijk) of fotograferen. Een en ander zal nog wel enkele woensdagen in beslag nemen.

-5-11-2011
-Contact met de familie Bähler gehad. Men komt in de zomer bijeen (geen al te grote kring) en wil dan o.a. in Groningen het graf bezoeken en mogelijk ook dat van Eelde. Heb gewezen op eventuele mogelijkheden om de Dorpskerk te bezichtigen. We wachten af. En…. wat zit er in de kist?

-29-10-2011
-Vandaag het boek ‘In het voetspoor van monniken’ ontvangen van Schiermonnikoog. Daarin uiteraard ook aandacht voor Louis Bähler die daar z’n eerste standplaats kende. Gelukkig heeft de schrijver (Arie van der Stoep) in het boek de omissie uit het manuscript gecorrigeerd en de aanhalingstekens rond “christelijke” geplaatst in de titel van het omstreden boek Het “Christelijke” Barbarendom in Europa.

-15-09-2011
-Via mail intermediair tussen de familie Bähler en ‘de groep Oosterwolde’ over eventuele overname door de laatsten van de grafrechten van het graf van ‘pa’ Bähler in Groningen. Ook zal men eens kijken naar de situatie van het graf in Eelde.

-13-07-2011-
Vandaag in de zomerquiz (religie & filosofie) van Trouw:
Wat was de aanleiding tot de oprichting van de Gereformeerde Bond in de hervormde kerk (anno 1906)?
Antwoord c: een predikant kon straffeloos het boeddhisme aan de kerk ten voorbeeld stellen.

-08-07-2011-
Vandaag bij de vakantiepost aantekeningen uit Schiermonnikoog m.b.t. de weigering van Bähler een inhuldigingspreek (Wilhelmina) te houden.

-29-06-2011-
Enkele fraaie foto’s gehaald. In de loop van dit jaar maar eens een fotopagina aanmaken op de site.

-25-06-2011-
Vandaag gelukkig het beloofde “cahier” ontvangen: persoonlijke aantekeningen van iemand m.b.t. Bähler met daarin nog enkele originele briefkaarten en brieven van hemzelf (met betrekking tot ‘de zaak Bähler’.
De komende tijd maar eens goed doornemen en waarschijnlijk integraal kopiëren.

-18-06-2011-
Een voor mij tot nu toe onbekend boekje ontvangen waarin een hoofdstukje gewijd is aan Bähler.
Mooie aanvulling op het al beschikbare materiaal.

-10-06-2011-
Contacten met Schiermonnikoog; daar geven ze eind dit jaar een boekje uit over het kerkelijk leven, met aandacht voor alle predikanten. De over Bähler geschreven kopij voor dat boekje mocht ik al ontvangen – ene mooie beschrijving waar ik enkele summiere kanttekeningen bij heb geplaatst richting de schrijver naast de grote complimenten voor de leesbaarheid en het overzicht dat geboden wordt.
Tevens twee foto’s ontvangen uit zijn periode daar. Dat is heel mooi want veel persoonlijk beeldmateriaal uit die eerste predikantsperiode is er niet.

-07-06-2011-
Vandaag materiaal uit Eelde gehaald en afdrukken van foto’s besteld.
Er is uiteraard met name informatie- en beeldmateriaal over/van Lemferdinge, maar ook Bähler en zijn vrouw (en waarschijnlijk familieleden) staan op foto’s.
Tevens bevestiging uit een archief dat er nog wel iets te vinden is over Louis Henri BÄhler, de eerste van de familie in Nederland. In de zomer maar eens sneupen daar.

-25-05-2011-
Vanavond in Oldebroek geweest bij een presentatie over en in Luctor en Emergo, de door L.H.A. Bähler ingewijde ‘kerk’ van de geloofsgemeenschap met dezelfde naam. Er werd een prima overzicht gegeven en er was gelegenheid om stukken op een USB te zetten. Binnenkort maar eens tijd vinden om dat wat door te spitten.

-20-05-2011-
Vandaag de kopieerklus (preken) afgerond met grote dank aan #DrentsArchief en #DrentsLandschap. Nu tijd vinden om te lezen en te selecteren voor een uitgave van een stuk of tien tot twaalf.

-18-05-2011-
Gisteren en vandaag weer materiaal ontvangen. Het e.e.a. over (de bewoners van) Lemferdinge en een Kerstcantate, geschreven door de broer van Louis Adriën: Adriën Henri.

-16-05-2011-
Afgelopen weekend de stamboom (voor zover beschikbaar) op de site gekregen. Aldfaer is een fantastisch mooi genealogieprogramma en FlexiTree is een verbluffend eenvoudige tool om uit Aldfaer de stamboom via het web te publiceren.

-14-05-2011-
Vanmorgen kopieën van een aantal brieven (1897-1898) ontvangen die Louis schreef en waarin hij o.a. meldt dat hij al vóór zijn predikantschap gewoon was “te zeggen dat ik voor niet meer dan 5 jaren domineeschap instond.”

-12-05-2011-
Deze week frequent overleg met ‘Gelderland’. Er is daar 25 mei een presentatie waarbij ook de Bählers aan bod komen. Er zijn inmiddels foto’s uitgewisseld.
Een vervolgafspraak gemaakt om weer een groot aantal preken te kopiëren.
Dan een verrassende advertentie op Marktplaats: een resterend deel van het momenteel in mijn bezit zijnde vakantiearchief van Louis Adriën: allemaal landkaarten, hoofdzakelijk oorlogskaarten. De vraag is wat Louis specifiek dreef om deze kaarten te hebben en (waarschijnlijk ook) de betreffende gebieden te bezoeken. Wordt vervolgd.
Tenslotte: opnieuw contact met iemand uit de familie. Binnenkort mogelijk uitwisseling van het een en ander.

-07-05-2011-
Een mooie foto van Bähler toegestuurd gekregen; contacten met Oosterwolde (Gld) waar men ook met een boek bezig is; en met familie Lemferdinge bezocht. Een mooie dag (dus)!

-25-04-2011-
Vandaag een mail gestuurd naar de auteur van Tolstojanen in Nederland, vanwege de Aduard-passage.
Ben benieuwd naar de bron(nen) en verklaring.

-21-04-2011-
Vandaag zo’n 70 preken van Bähler gekopieerd. Hoofdzakelijk uit de eerste periode (Schiermonnikoog), maar dat niet alleen; ook uit Oosterwolde en Aduard her en der wat gesprokkeld. Daarin opnieuw weer een aanwijzing (‘bewijs’) met betrekking tot de kwestie Aduard. De waarheid komt meer en meer aan het licht. Het wordt misschien tijd om er eens een monografie aan te wijden.
Overigens een perfecte ontvangst en begeleiding en faciliteiten bij het Drents Archief en het Drents Landschap. Hulde !

-19-04-2011-
Afspraak gemaakt met Drents Archief en Drents Landschap.
Binnenkort het e.e.a. kopiëren voor mogelijke samenstelling van een prekenbundel.
Fijn dat er zoveel vlotte bereidwilligheid en faciliteiten zijn!

-10-04-2011-
Telefonisch contact gehad over de kwestie Aduard. De middag doorgebracht in Lemferdinge begeleid door een ‘Lemferdinge-kenster’. Diverse gegevens uitgewisseld. Het te verschijnen boek van haar zal handelen over Lemferdinge en dus niet over Bähler, hoewel hij er uiteraard een prominente plaats in zal innemen.
Binnenkort nog maar eens alleen een tijdje in Lemferdinge doorbrengen.

-09-04-2011-
Vandaag de stukken ontvangen m.b.t. de correspondentie met Siegfried Bähler (oomzegger van Louis).
Mochten daar bijzonderheden tussen zitten dan volgen die uiteraard binnenkort op deze site.

-07-04-2011-
Vandaag op deze site een krantenartikel over de kwestie Aduard en de door de kerkenraad gewraakte preek van 15 januari 2011 met als tekst “Kiest dan heden wien gij dienen zult”. Voor mij zijn deze samen al het bewijs van mijn stelling dat Bähler het -niet- opnam voor de zedendelinquent maar dat hij juist de kerkelijke gemeente een te lakse houding verweet jegens de in hechtenis genomen onderwijzer.
Toch probeer ik nog ander ondersteunend materiaal te vinden uiteraard.
Vandaag ook stukken binnengekregen van de Bibliotheek van het Utrechts Conservatorium: stukken gecomponeerd door een broer van Louis: Adriën Henri.